SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT ,,DBAM O ZDROWIE”
Dodane przez Admin dnia Listopad 02 2011 13:04:04
31 października 15 uczestników projektu „Dbam o zdrowie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Nowe Miasto” we współpracy z Hufcem Pracy w Tomaszowie lubelskim zakończyło realizację przedsięwzięcia spotkaniem podsumowującym.

Beneficjenci projektu pochodzą z rodzin niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej, ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią społeczną, a w szczególności problemem alkoholowym. Spotkanie miało na celu podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem nabytym przez młodzież w trakcie realizacji projektu. Koordynator oraz opiekunowie grupy projektowej w podziękowaniu za wytrwałość, wzorową frekwencję na zajęciach, jak również udział w warsztatach plastycznych wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody oraz upominki.

W ramach projektu beneficjenci wzięli udział w warsztatach z psychologiem oraz pedagogiem, w trakcie których zapoznali się z negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu i narkotyków, pogłębili samoświadomość o własnych możliwościach i predyspozycjach, a także wykształcili umiejętności organizacyjne, postawy asertywne oraz wyeliminowali bariery w porozumiewaniu się z otoczeniem. Podsumowaniem zajęć z psychologiem i pedagogiem było wyjście do instytucji zajmujących się problematyką uzależnień, tj. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Klubu Anonimowego Alkoholika, gdzie osoby uzależnione lub współuzależnione mogą uzyskać pomoc specjalistów. Młodzież uczestniczyła również w wycieczce do Guciowa i Zwierzyńca, która stanowiła okazję do pokazania uczestnikom projektu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz propagowania zdrowego stylu życia bez używek. Projekt realizowany był od sierpnia do października 2011 r. i współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.